Project Workum

16 maart 2017

1. Het bouwen van een seniorencomplex bestaande uit 15 appartementen op de locatie van de voormalige ludgerusschool aan de 
    Doltewal. Het bestemmingsplan is reeds aangepast. Het ontwerp voor het appartementencomplex is, naar aanleiding van opmerkingen
    van de Welstandscommissie, op een aantal punten aangepast. Het wachten is nu op de vergunning.

2. Renovatie van 16 woningen aan de Pothuswyk waarbij de woningen voornamelijk aan de buitenzijde zowel esthetisch als isolatie-
    technisch zullen worden verbeterd. De vergunning is reeds verleend. Volgens de planning zal dit voorjaar met de werkzaamheden
    worden gestart en zullen deze nog vóór de bouwvak van 2017 grotendeels, zijn afgerond. Tevens zullen de 10 oude garageboxen
    worden gesloopt.

    Klik hier voor de tekening van het appartementencomplex aan de Doltewal