Geschiedenis Wonen Zuidwest Friesland

30 augustus 2017

Een moeilijke bevalling….                                                                                                                                                                
In de vorige aflevering werd gewag gemaakt van het feit dat de Woningbouwvereniging “Gaasterland, Sloten en Workum” en de Woningstichting “Doniwerstal” besloten hadden volledig te fuseren. Maar ook de beheersstichting ging mee in het geheel. Noodzakelijk was eerst dat de stichtingen werden omgezet in een vereniging. “Doniawerstal” onderging als eerste de “geslachtsverandering” en ging als vereniging op in de Woningbouwvereniging “Zuidwest Friesland”.  Ook de beheersstichting “Woningbeheer Zuidwest Friesland” had als vereniging een kortstondig leven. Hierna was de fusie “een papieren kwestie”:  de Woningbouwvereniging “Zuidwest Friesland” werd de zogenoemde “verkrijgende vereniging” en de Woningbouwvereniging “Gaasterland, Sloten, Workum” alsmede de “Vereniging Woningbeheer Zuidwest Friesland” werden de zogenoemde “verdwijnende verenigingen”.    

En een moeilijk leesbaar geboortekaartje…                                                                                                       
Op  1 januari 1992 was het zo ver dat één en ander wereldkundig gemaakt kon worden. Maar moeilijk te snappen was het nog wel, getuige ook een bericht in de “Leeuwarder Courant” van 7 januari 1992. Volgens dit bericht gingen op 1 januari “drie woningbouwcorporaties” in Zuidwest-Friesland fuseren en wel de stichting Woningbeheer Zuidwest Friesland, woningbouwvereniging “Gaasterland, Sloten, Workum” en de woningstichting “Doniawerstal”….. Eerstgenoemde is als beheersstichting natuurlijk nooit een zelfstandige corporatie geweest, maar werd inderdaad  - zoals hierboven geschetst - per die datum wel “opgedoekt”.  Het personeel van Stichting Woningbeheer Zuidwest Friesland trad formeel per 1-1-1992 in dienst van de nieuwe Woningbouwvereniging “Zuidwest Friesland”.  Overigens, zo staat te lezen in hetzelfde krantenbericht, was de (toenmalige) gemeente Skarsterlân tegenstander van de samenvoeging. Men had de vijfhonderd woningen van “Doniawerstal” liever bij een woningbouwcorporatie in eigen gemeente ondergebracht….                                                 

Structuur                                                                                                                                                                                                 
De “boreling” kreeg weer dezelfde “opvoeding” als de eerdere Woningbouwvereniging “Gaasterland, Sloten, Workum”: opnieuw kwam er een algemeen bestuur (bestaande uit 14 leden) maar ook nu weer kwam er een apart afdelingsbestuur “Gaasterland, Workum”, Sloten” en een afdelingsbestuur “Doniawerstal”. Men kwam maar niet af van die “hokjescultuur”.  De afdelingsbesturen hadden twee taken en wel die van beleidsadvisering en woningtoewijzing. Lang zou dit gelukkig niet meer duren.                          

Afscheid  van een boegbeeld                                                                                                                                                               
Een man van “het eerste uur” nam op 1 juli 1993 afscheid van deze nieuwe vereniging. Gerrit Hoogeveen ging met de VUT. Op 1 september 1965 in dienst gekomen van  de toenmalige Woningstichting in de gemeente Gaasterland (zie “tig” afleveringen hiervoor…)als timmerman. Maar reeds met ingang van 1 mei 1967 werd de functie opgewaardeerd tot “opzichter-uitvoerder” en nog weer later heet dit plotsklaps “hoofd onderhoudsdienst” en “hoofd technische dienst”.  Mede onder zijn leiding is er veel tot stand gekomen.  Helaas mocht hij maar kortstondig van de VUT genieten, want in 1996 kwam hij te overlijden.